Bộ ngoại giao Việt Nam

Tổng lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco

Print
Album hoạt động TLSQ tại San Diego

Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3 năm 2012, trong những nỗ lực nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các thành phố của Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nguyễn Bá Hùng đã có chuyến thăm làm việc tại San Diego, Riverside, Los Angeles và Orange County.

TLSQVN@SF