Bộ ngoại giao Việt Nam

Tổng lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco

Print
Album ảnh đẹp Việt Nam - 01

Chiều tím trên cầu Phú Mỹ, sắc anh đào Sapa rực rỡ, người lái đò sông Lam... là những hình ảnh đẹp ở Việt Nam.